Sommarnöjens symbol

Vi lagrer data i informasjonskapsler for å forbedre opplevelse din av nettstedet. Se mer

OK

Avtaler og vilkår

Våre hus er alltid nøkkelferdig montert. Vi ønsker å ta fullt ansvar for vårt sluttprodukt og leverer derfor ikke byggesett eller halvferdige hus.

Du kan velge mellom to avtaleformer. Den ene er mer økonomisk, mens den andre er så lettvint at du ikke trenger å gjøre noe selv.

Ferdig hus med Totalansvar

Med tjenesten Totalansvar tar vi hånd om hele prosjektet for deg. Og da mener vi absolutt hele. Vi utarbeider en komplett søknad om byggetillatelse (inkludert riving og annet som er nødvendig hos deg) og tar hånd om all kontakt med kommunen.

Vi tar hånd om de delene som blir utført av lokale entreprenører – grunnarbeid, fundament, tilkoblinger, kranløft og arbeid med uteplasser, trapper og avsatser.

Ved behov sørger vi for anlegg for privat vann og avløp på tomten. I tillegg til å levere et ferdig hus anskaffer, koordinerer og kontrollerer vi de lokale entreprenørene.

Du får én enkelt kontaktperson, slik at det blir enkelt for deg. Og Sommarnöjen har eneansvar for hele prosjektet, noe som gjør livet enklere hvis det skulle oppstå problemer i fremtiden.

Prisen for tjenesten Totalansvar er fast og angis i våre prislister. I tillegg til den faste godtgjørelsen fakturerer vi deg for vår selvkost for underentreprenørenes arbeid, noe som tilsvarer fakturering fra de benyttede entreprenørene med et tillegg på 10 prosent, samt merverdiavgift.

Ferdig hus uten Totalansvar

Hvis du ønsker et ferdig hus fra Sommarnöjen, men kan tenke deg å anskaffe grunnarbeid og lignende selv, er vår Kjøpsavtale et økonomisk alternativ. Det innebærer at du kjøper et ferdig produkt fra oss – et ferdigmontert hus over fundament. Vårt ansvar for huset omfatter fem år.

Vi finner en lokal kranentreprenør som sørger for at huset kommer fra vår trailer til ønsket byggeplass. Så gir vi dem alle lastopplysninger og sørger for at du får et tydelig budsjett for løftet. Vi tar også hånd om kontakten med kranentreprenøren og sørger for at de er beredt når huset vårt kommer.

På samme måte kan vi bistå deg med å finne en egnet lokal grunnentreprenør til å forberede tomten, lage fundament og gjøre tilkoblinger på tomten. Vi gir dem en grunnplan, opplysninger for tilkobling av strøm, VA og avløp, samt alt de trenger å vite for arbeidet.

Forskjellen mot tjenesten Totalansvar er at du engasjerer entreprenørene direkte og betaler fakturaer fra dem, og at arbeidet dekkes av deres respektive entreprenøransvar. Når man velger seriøse entreprenører som vi (eller du) har erfaring med, fungerer dette svært godt. Ettersom vi sørger for at entreprenørene får all nødvendig informasjon, er det vanligvis ikke så tidkrevende for deg.

Når huset er montert, benytter du en uavhengig kontrollør for sluttbefaring, og ved eventuelle merknader til huset er Sommarnöjen ansvarlig for å iverksette korrigerende tiltak.

Betinget avtale

For at du skal kunne starte prosessen uten risiko, er våre avtaler betinget av at huset kan leveres til din ønskede byggeplass, og av at du får byggetillatelse for huset. Det første som skjer når du har inngått avtale med oss, er at vi – med hjelp av våre lokale transportpartnere – undersøker og bekrefter at det huset du har valgt, kan transporteres og løftes til det stedet du ønsker.

Ofte går dette raskt, men hvis veien er smal, løftet er langt eller sjøtransport er påkrevd, kan det kreve en del arbeid fra vår side. Dersom det viser seg at levering ikke er mulig, betaler du ingenting og avtalen heves.

Dersom det viser seg at kommunen krever justeringer av huset for å innvilge byggetillatelse, påtar vi oss å endre mål, takhelling, vindusplassering, overflater eller annet som kreves. Kjøpesummen kan da bli justert – opp eller ned – for det huset kommunen godkjenner, sammenlignet med det opprinnelige huset.

Hvis det viser seg at du ikke kan få byggetillatelse i det hele tatt, blir avtalen naturligvis hevet, og det du skal betale, begrenser seg til arbeidet med byggetillatelsen.

Betaling

Du betaler huset i samme takt som kostnadene for fremstillingen oppstår. I våre grunnavtaler er faktureringen for huset oppdelt i fem steg

  • 10 % ved undertegning av avtalen.
  • 40 % ved produksjonsstart.
  • 25 % ved levering.
  • 15 % ved montering.
  • 10 % ved godkjent sluttbefaring.

Dersom du eller din bank har spesielle ønsker, kan vi legge opp en individuell betalingsplan for deg og delfinansiere byggeprosessen.

For tilleggstjenesten Totalansvar faktureres 50 % av vår faste godtgjørelse når vår anskaffelse av entreprenører blir innledet, etter produksjonsstart. De resterende 50 % faktureres ved godkjent sluttbefaring. Kostnader for entreprenørene faktureres når de har fullført sine respektive arbeider, f.eks. fundamentering og kranløft.

Publicerad: 2020-02-20


Kontakt oss

Send telefonnummeret ditt så ringer vi deg.

Eller send din spørsmål.

e-postadresse